İSMAİL ÜNVER - TDV İslâm Ansiklopedisi

İSMAİL ÜNVER

1944-2015
Müellif toplam 15 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    Türk Dili ve Edebiyatı
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
AHMED RIDVAN
Hamse sahibi divan şairi.
ASKERÎ, Mehmed
XVII. yüzyılda yaşayan mutasavvıf şair.
AŞKÎ, Kadîm
XV. yüzyıl divan şairi.
AŞKÎ, Üsküdarlı
Divan şairi.
AYNÎ, Ayıntablı
Manzum lugatı ve tarih düşürmesiyle meşhur olan divan şairi.
AYNÎ, Karamanlı
Divan şairi.
GENCÎNE-i RÂZ
Taşlıcalı Yahyâ’nın (ö. 990/1582) dinî-ahlâkî konulara dair mesnevisi.
GÜLŞEN-i ENVÂR
Taşlıcalı Yahya’nın (ö. 990/1582) dinî-ahlâkî ve tasavvufî konulardan bahseden mesnevisi.
HÂMİDÎ
Divan şairi.
HEFT HÂN
Nev‘îzâde Atâî’nin (ö. 1045/1635) dönemin İstanbul hayatından izler taşıyan mesnevisi.
HOCA DEHHÂNÎ
Anadolu’da divan şiirinin öncülerinden, XIV. yüzyıl Türk şairi.
İSKENDER / 2. Bölüm: EDEBİYAT
İslâm tarihinde daha çok efsanevî şahsiyetiyle tanınan Makedonya kralı.
KEMAL ÜMMÎ
Mutasavvıf-şair.
LEYLÂ HANIM
Lirik aşk şiirleriyle tanınan divan şairi.
MESNEVİ / 2. Bölüm: TÜRK EDEBİYATI
Fars, Türk ve Urdu edebiyatlarında birbiriyle kafiyeli ikişerli mısralardan oluşan nazım şekli.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER