KAMİL ŞAHİN - TDV İslâm Ansiklopedisi

KAMİL ŞAHİN

Müellif toplam 12 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    Kelâm ve Mezhepler Tarihi, Tasavvuf, Türk Tarihi ve Medeniyeti, İslam Tarihi ve Medeniyeti, Fıkıh
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
AHMED FEYZİ
Son dönem Osmanlı din âlimi ve müellif.
AHMED HAMDİ, Serbestzâde
Son devir tefsir âlimi ve şair.
BÜNYÂMİN AYÂŞÎ
XVI. yüzyıl Bayramî-Melâmî şeyhlerinden.
CÂFER ÇELEBİ, Molla
Osmanlı âlimi ve kazaskeri.
DENİZ HAMAMI
İstanbul’da Osmanlı döneminin sonlarına doğru deniz üstüne kurulan kapalı plaj.
EDEBÂLİ
İlk Osmanlı kadısı ve mutasavvıf.
ESAD MUHLİS PAŞA
Osmanlı valisi, şair ve hattat.
GÜNALTAY, Mehmet Şemsettin
İlim ve siyaset adamı, Türkiye Cumhuriyeti’nin on dördüncü başbakanı.
HABİB KARAMÂNÎ
Anadolu’da faaliyet gösteren ilk Halvetî şeyhlerinden.
HALVÂNÎ
Hanefî fakihi.
ŞEYH YAVSÎ
Bayramî-Şemsî şeyhi, Şeyhülislâm Ebüssuûd Efendi’nin babası.
YETKİN, Abdurrahman Kâmil
Millî Mücadele’nin başlatılmasında önemli rolü olan din âlimlerinden, Amasya müftüsü.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER