LEVENT KAYAPINAR - TDV İslâm Ansiklopedisi

LEVENT KAYAPINAR

Müellif toplam 5 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    Türk Tarihi ve Medeniyeti
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
CHALKOKONDYLES, Laonikos
XV. yüzyıl Bizans tarihçisi.
DUKAS
Bizans tarihçisi.
PACHYMERES, Georgios
Osmanlılar hakkında bilgi veren ilk Bizans tarihçisi.
SPHRANTZES, Georgios
Bizanslı tarihçi.
SÜLEYMAN ÇELEBİ, Emîr
Fetret dönemi Osmanlı şehzadesi.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER