M. HÜSREV SUBAŞI - TDV İslâm Ansiklopedisi

M. HÜSREV SUBAŞI

Müellif toplam 6 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    İslam Sanatları, Türk Tarihi ve Medeniyeti
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
AYRAL, Macit
XX. yüzyılın sülüs ve celî sülüste önde gelen Türk hattatlarından.
AYTAÇ, Hamit
XX. yüzyılın meşhur Türk hattatı.
ESAD MUHLİS PAŞA
Osmanlı valisi, şair ve hattat.
SEYYİD İBRÂHİM
Mısırlı hattat.
TAHSİN EFENDİ, Hasan
Osmanlı hattatı.
TAHSİN EFENDİ, Tokatlı
Osmanlı hattatı.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER