M. KEMAL ATİK - TDV İslâm Ansiklopedisi

M. KEMAL ATİK

Müellif toplam 4 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    Tefsir
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
BAKARÎ
Ezher Camii şeyhülkurrâsı, Şâfiî fakihi.
CA‘BERÎ
Kıraat âlimi, muhaddis ve fakih.
CÂMİU’l-BEYÂN fi’l-KIRÂÂTİ’s-SEB‘
Ebû Amr ed-Dânî’nin (ö. 444/1053) kırâat-i seb‘aya dair eseri.
İSKENDERÂNÎ, Muhammed b. Ahmed
İlmî tefsire dair çalışmalarıyla tanınan tabip.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER