MAHMUD TRALJIĆ - TDV İslâm Ansiklopedisi

MAHMUD TRALJIĆ

Müellif toplam 4 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    İslâm Tarihi ve Medeniyeti, Fıkıh, Tasavvuf
Müellifin özgeçmişi
Müellifin özgeçmişi hazırlanıyor...
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
HACIBAYRİÇ, Feyzullah
Kādiriyye tarikatına mensup Bosnalı sûfî ve müellif.
HACIYAHİÇ, Muhammed
Boşnak asıllı âlim ve tarihçi.
HOCİÇ, Vehbi
Boşnak din âlimi ve yazar.
KERİMOVİÇ, Mehmet Ali
Boşnak âlimi.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER