KERİMOVİÇ, Mehmet Ali - TDV İslâm Ansiklopedisi

KERİMOVİÇ, Mehmet Ali

Müellif:
KERİMOVİÇ, Mehmet Ali
Müellif: MAHMUD TRALJIĆ
Web Sitesi: TDV İslâm Ansiklopedisi
Yayımcı: TDV İslâm Araştırmaları Merkezi
Baskı Tarihi: 2022
Erişim Tarihi: 03.06.2023
Web Adresi:
https://islamansiklopedisi.org.tr/kerimovic-mehmet-ali
MAHMUD TRALJIĆ, "KERİMOVİÇ, Mehmet Ali", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/kerimovic-mehmet-ali (03.06.2023).
Kopyalama metni

Ljubuški’de doğdu. İlk öğrenimini burada tamamladı, rüşdiyeyi Mostar’da okudu. Bu sırada Sâlih Efendi Alajbegović’in derslerine devam etti. 1896’da Saraybosna’daki Şer‘î Hâkimler Okulu’ndan (Šeriatsko-Sudačka Škola) mezun oldu. Mostar’daki şer‘î mahkemede stajını tamamladıktan sonra 1898-1926 yıllarında Bosna-Hersek’in Bileće, Ljubinje, Bijeljina ve Travnik şehirlerinde, 1926-1935 yılları arasında Saraybosna’da hâkimlik yaptı. 1935’te emekliye ayrıldı. Mayıs 1937’de Tuzla bölgesi Vakıf-Maarif Meclisi’nde vekil üye oldu. 1938’de üye seçildiği Ulemâ Meclisi’nde ölünceye kadar başkanlık ve fetva eminliği görevlerini üstlendi. Bu sırada Yüksek İslâm Şeriat-Teoloji Okulu’nda (Viša Islamska Šeriatsko-Teološka Škola) misafir öğretim görevlisi olarak ders verdi: el-Hidaje adlı müslüman ilmiye cemiyeti kurulduğunda (1936-1937) bu cemiyetin ilk başkanı seçildi. 2 Mart 1943’te Saraybosna’da vefat etti.

Bosna-Hersek ulemâsı arasında İslâmî ilimlerde ve özellikle İslâm hukuku sahasında önemli bir şahsiyet sayılan Kerimoviç’in Islamski Svijet (Sarajevo), Novi Behar (Sarajevo), Glasnik IVZ (Glasnik VIS-Sarajevo), el-Hidaje (Sarajevo) gibi dergilerde, Narodna Uzdanica (Sarajevo), Gajret (Sarajevo) gibi takvimlerde ve Hrvat (Muslimanski Godišnjak Sarajevo) adlı yıllıkta çeşitli yazıları yayımlanmıştır.

Eserleri. 1. Pitanje Određivanja i Regulisanja Islamskih Vjerskih Praznika (İslâm’da dinî bayramların tesbiti ve düzenlenmesi [Sarajevo 1933]). Önce seri makaleler halinde Islamski Svijet dergisinde neşredilmiştir (II [Sarajevo 1932]).

2. O Vakufu (Šeriatsko Vakufsko Pravo) (vakıf hakkında-şeriat vakıf hukuku [Sarajevo 1935]). Bu eser de seri makaleler halinde Glasnik IVZ dergisinde yayımlanmıştır (III [Sarajevo 1935]).

3. Seriatsko Nasljedno Pravo-(Feraiz) (şeriat miras hukuku-feraiz [Sarajevo 1937]). Glasnik IVZ dergisinde neşredilmiştir (IV-V [Sarajevo 1936-1937]).

4. Vakuf-(Nekolike Aktuelne Napomene; Sarajevo 1941). Vakfın aktüel konularının ele alındığı eser Glasnik IVZ dergisinde de yayımlanmıştır (XI/3 [Sarajevo 1941], s. 69-80).

Kerimoviç’in başlıca makaleleri de şunlardır: “Ibadetski Vaktovi i Njihovo Astronomsko Računanje” (ibadet vakitleri ve bunların hesaplanması, Novi Behar, VIII/13 [Sarajevo 1934-35], s. 212-217); “O Mehdiji” (Mehdî hakkında; a.g.e., IX/1-3 [Sarajevo 1935-36], s. 7-10); “Sudska Nadležnost u Izvjesnim Šeriatskim Sporovima” (bazı şer‘î meselelerde mahkemenin yetkileri; Glasnik IVZ [Glasnik VIS], II/5 [Sarajevo 1934], s. 267-274; II/10, s. 538-542); “O Erazi Miriji” (Mîrî arazi hakkında; a.g.e., III/7 [Sarajevo 1935], s. 329-337; III/8-9, s. 369-373); “Problem Nezakonite Djece po Šeriatskom Pravu” (İslâm hukukunda gayri meşrû çocukların durumu; a.g.e., VIII/7 [Sarajevo 1938], s. 253-265); “Mješoviti Brak” (gayri müslimle olan evlilik-nikâh; el-Hidaje, I/3 [Sarajevo 1936-37], s. 33-40).


BİBLİYOGRAFYA

Mahmud Traljić, Istaknuti Bošnjaci, Sarajevo 1998, s. 65-70.

a.mlf., “Mehmed Ali ef. Cerimović”, Glasnik IVZ, XL/6, Sarajevo 1977, s. 618-621.

“Merhum Mehmed Ali ef. Cerimović”, a.e., VI/4 (1943), s. 76.

Bu madde TDV İslâm Ansiklopedisi’nin 2022 yılında Ankara’da basılan 25. cildinde, 290 numaralı sayfada yer almıştır. Matbu nüshayı pdf dosyası olarak indirmek için tıklayınız.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER