MAHMUT KAVAKLIOĞLU - TDV İslâm Ansiklopedisi

MAHMUT KAVAKLIOĞLU

Müellif toplam 3 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    Hadis
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
SAÎD b. UFEYR
Hadis hâfızı, tarihçi ve ensâb âlimi.
ŞÜRAHBÎL b. SIMT
Sahâbîliği konusunda ihtilâf edilen kumandan ve vali.
TULEYB b. UMEYR
Sahâbî.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER