MEHMET GÖRMEZ - TDV İslâm Ansiklopedisi

MEHMET GÖRMEZ

Müellif toplam 9 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    Hadis
Müellifin özgeçmişi
Gaziantep Nizip’te doğdu (1959). Gaziantep İmam-Hatip Lisesi’nden (1983) ve Ankara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi’nden (1987) mezun oldu. Aynı fakültenin Hadis Anabilim Dalı’nda “Musa Carullah Bigiyef, Hayatı, Fikirleri ve Eserleri” başlıklı teziyle yüksek lisansını (1990), “Sünnet ve Hadisin Anlaşılması ve Yorumlanmasında Metodoloji Sorunu” başlıklı teziyle de doktorasını (danışman: Prof.Dr. Hayri Kırbaşoğlu, 1994) tamamladı. Bu çalışmasıyla Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Araştırmaları birincilik ödülüne lâyık görüldü (1995). 1999 yılında doçent, 2006 yılında profesör unvanı aldı.

Ahmet Yesevî Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi (1995-1997), Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi (2001-2003) ve Ankara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi’nde (2003-2010) öğretim üyesi olarak dersler verdi. Anadolu Üniversitesi İlâhiyat Ön Lisans Programı’nın hazırlanmasında görev aldı. İngiltere (1997-1998) ve Mısır’da (Kahire Üniversitesi, 1988) araştırma ve öğrenim amaçlı ziyaretlerde bulundu.

Ankara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi’nde öğretim üyesi iken aynı zamanda Diyanet İşleri başkan yardımcılığı yaptı (2003-2010). Prof. Dr. Ali Bardakoğlu’nun görevinin sona ermesinin (2010) ardından atandığı Diyanet İşleri başkanlığı görevinden 31 Temmuz 2017’de emekli oldu.

İlmî ve akademik çalışmalarını hadis alanında, özellikle de hadis metodolojisi, anlama ve yorum konularında yoğunlaştırdı.

Musa Carullah Bigiyef (Ankara 1994, 2002), Sünnet ve Hadisin Anlaşılması ve Yorumlanmasında Metodoloji Sorunu (Ankara 1997, 2014), Sünnet ve Hadisin Aktüel Değeri (Ankara 2006), Gazzâlî’de Sünnet, Hadis ve Yorum (Ankara 2006, 2014) ve Hadis İlminin Temel Meseleleri (Ankara 2014) başlıca eserleridir. Ayrıca Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan İslam’a Giriş serisi, Yaşayan Dünya Dinleri (Ankara 2007) ve Anadolu’da İslâm Kültür ve Medeniyeti (Ankara 2007) gibi eserlerin genel koordinatörlüğünü yaptı. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın en önemli yayın projelerinden birisi olan Hadislerle İslâm: Hadislerin Hadislerle Yorumu adlı eserin (2014) bilim kurulu üyesidir.
Güncelleme Tarihi: 18 Eylül 2017
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
FIKHÜ’l-HADÎS
Hadislerin anlaşılmasını ve onlardan hüküm çıkarılmasını konu edinen ilim dalı.
İBNÜ’l-MÜNKEDİR
Hadis ve kıraat âlimi, zâhid.
KĀSIM b. ASBAĞ
Hadis, fıkıh, dil ve nesep âlimi, tarihçi.
SÂGĀNÎ, Radıyyüddin
Lugat, dil, fıkıh ve hadis âlimi.
TABERÂNÎ
Mu‘cemleriyle tanınan hadis hâfızı.
TAHRÎC
Hadislerin aslî kaynaklarını ve isnadlarını belirleme yöntemi.
TERGĪB ve TERHÎB
Hayra yönlendirme ve kötülükten sakındırma anlamında bir tabir.
ULÛMÜ’l-HADÎS
Hadis usulü veya onun alt disiplinleri anlamında terim.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER