MEHMET ÖZ - TDV İslâm Ansiklopedisi

MEHMET ÖZ

Müellif toplam 8 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    Türk Tarihi ve Medeniyeti
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
KİTÂB-ı MÜSTETÂB
II. Osman’a sunulan ve yazarı bilinmeyen ıslahat lâyihası.
MERZİFON
Amasya iline bağlı ilçe merkezi.
OSMANCIK
Çorum iline bağlı ilçe merkezi, tarihî bir kasaba.
OSMANLILAR / 10. Bölüm: Osmanlı Toplumu
Batı Anadolu’nun kuzeyinde bir Türkmen beyliği olarak ortaya çıkıp üç kıtaya yayılan ve kurucusunun adıyla anılan Türk-İslâm dünyasında en uzun ömürlü devlet (1300-1922).
REÂYÂ
Osmanlılar’da tebaa, halk anlamında kullanılan bir tabir.
SAMSUN
Karadeniz bölgesinin Orta Karadeniz bölümünde şehir ve bu şehrin merkez olduğu il.
SİNOP
Karadeniz bölgesinde şehir ve bu şehrin merkez olduğu il.
TAHRİR
Osmanlı malî teşkilâtında vergi tesbiti amacıyla yapılan sayım.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER