MELEK DOSAY GÖKDOĞAN - TDV İslâm Ansiklopedisi

MELEK DOSAY GÖKDOĞAN

Müellif toplam 3 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    İslam Bilim Tarihi
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
KERECÎ
İslâm cebirinin en önemli eserlerinden el-Faḫrî’yi yazan matematikçi ve bilinen ilk hidroloji mühendisi.
PİSAGOR
Ünlü Grek filozofu, matematikçi ve astronom.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER