MÜCTEBA İLGÜREL - TDV İslâm Ansiklopedisi

MÜCTEBA İLGÜREL

Müellif toplam 36 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    Türk Tarihi ve Medeniyeti, İslâm Tarihi ve Medeniyeti
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
ABAZA HASAN
Osmanlı Devleti tarihinde en büyük Celâlî isyanını çıkaran âsi reisi.
ABAZA MEHMED PAŞA
Osmanlı devlet adamı.
ABAZA PAŞA
Genç Osman’ın kanını dava ederek isyan eden Erzurum beylerbeyi.
ACEMİ OĞLANI
Osmanlı Devleti’nde Kapıkulu ocaklarına asker yetiştiren Acemi Ocağı neferlerine verilen isim.
AHMED I
Osmanlı padişahı (1603-1617).
AHMED II
Osmanlı padişahı (1691-1695).
ANADOLU / 5. Bölüm: Anadolu İsyanları
Türkiye’nin Asya kıtası üzerinde bulunan kesimi.
BALIKESİR
Marmara bölgesinde şehir ve bu şehrin merkez olduğu il.
BALIKESİR KONGRELERİ
İstiklâl Savaşı başlangıcında Yunan işgal kuvvetlerine karşı halkın başlattığı direniş hareketlerini teşkilâtlandırmak üzere Balıkesir’de yapılan kongreler.
CANBOLATOĞULLARI
Kilis, Azâz ve Halep taraflarında ortaya çıkan ve daha sonra Lübnan’a kadar yayılan bir Dürzî ailesi.
CELÂ-yi VATAN
XVI. yüzyılın sonlarına doğru artan Celâlî saldırıları ve suhte baskıları yüzünden halkın yerini yurdunu terketmesini ifade eden bir tabir.
CELÂLÎ İSYANLARI
XVI ve XVII. yüzyıllarda Osmanlı idaresine karşı Anadolu’da meydana gelen isyanların genel adı.
ÇAKA BEY
İzmir ve civarındaki adalarda hâkimiyet kuran ilk Türk beyi.
ELMAS MEHMED PAŞA
Osmanlı sadrazamı.
ENÎSÜ’l-MÜSÂMİRÎN
Abdurrahman Hibrî Efendi’nin (ö. 1087/1676) Edirne tarihine ait eseri.
EVLİYA ÇELEBİ
Büyük Türk seyyahı.
FİTİL
Top ve tüfeğin ateşlenmesinde, lağımların patlatılmasında kullanılan bir çeşit yanıcı ip veya şerit.
HÂKİM MEHMED EFENDİ
Vak‘anüvis, şair ve edip.
HAMZA HÂMİD PAŞA
Osmanlı sadrazamı.
HAMZA PAŞA, Silâhdar
Osmanlı sadrazamı.
HÜSEYİN EFENDİ, Hezarfen
Ansiklopedist Osmanlı âlimlerinden.
HÜSEYİN PAŞA, Deli
Girit serdarı ve sadrazam.
İL ERLERİ
Osmanlılar’da özellikle iç karışıklıklar sırasında asayişi sağlamak için oluşturulan mahallî milis kuvvetleri.
İSTİMÂLET
Osmanlılar’ın uyguladığı meylettirici ve uzlaştırıcı fetih siyaseti için kullanılan tabir.
KALENDER ŞAH
Kanûnî Sultan Süleyman döneminin başlarında isyan eden Celâlî reisi.
KALENDEROĞLU MEHMED
XVII. yüzyıl başlarında Anadolu’da büyük karışıklık çıkaran Celâlî reisi.
KARAYAZICI ABDÜLHALİM
III. Mehmed devrinde büyük bir isyan çıkaran Celâlî lideri.
KATIRCIOĞLU MEHMED PAŞA
Celâlî reislerinden.
KÖPRÜLÜ MEHMED PAŞA
Osmanlı sadrazamı.
KÖSEM SULTAN
IV. Murad ve Sultan İbrâhim’in annesi, vâlide sultan.
LEVENT
Osmanlılar’da denizci erlerle taşrada görevli valilerin yanlarında bulundurdukları adamları için kullanılan bir tabir.
MUSTAFA PAŞA, Bozoklu
Osmanlı vezîriâzamı.
MUSTAFA PAŞA, Köse
Osmanlı sadrazamı.
SUBAŞI
Türk devletlerinde ordu kumandanı, Osmanlılar’da şehirlerin güvenliğini sağlayan görevli.
VÂSIF AHMED EFENDİ
Osmanlı vak‘anüvisi ve devlet adamı.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER