MUHAMMAD KHALID MASUD - TDV İslâm Ansiklopedisi

MUHAMMAD KHALID MASUD

Müellif toplam 7 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    Fıkıh
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
FETÂVÂ-yı AZÎZÎ
Hindistanlı âlim Abdülazîz ed-Dihlevî’nin (ö. 1239/1824) fetvalarını bir araya getiren eser.
FETÂVÂ-yı DÂRÜLULÛM-i DİYÛBEND
Diyûbend Dârülulûmu müftülerinden bazılarına ait fetvaları bir araya getiren iki ayrı koleksiyonun adı.
FETÂVÂ-yı REŞÎDİYYE
Mevlânâ Reşîd Ahmed Gengûhî’nin (ö. 1905) fetvalarını bir araya getiren eser.
FETÂVÂ-yı RIZVİYYE
Mevlânâ Ahmed Rızâ Han Birîlvî’nin (ö. 1921) fetvalarını bir araya getiren eser.
FETÂVÂ-yı ULEMÂ-i HADÎS
Hindistan’da ehl-i hadîs ekolüne mensup âlimlerin fetvalarını bir araya getiren eser.
KİFÂYETULLAH DİHLEVÎ
Hint müslümanlarının dinî ve siyasî liderlerinden.
MECMÛA-i FETÂVÂ
Leknevî’nin (ö. 1304/1886) fetvalarını bir araya getirdiği eseri.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER