MUHSİN DEMİRCİ - TDV İslâm Ansiklopedisi

MUHSİN DEMİRCİ

Müellif toplam 5 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    Tefsir, Kelâm ve Mezhepler Tarihi
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
EBÛ ABDURRAHMAN es-SÜLEMÎ
Kıraat âlimi, tâbiî.
ESBÂB-ı NÜZÛL
Tefsir ilminin âyet veya sûrelerin iniş sebeplerini araştıran dalı.
HEREVÎ, Ahmed b. Muhammed
Tefsir, hadis ve dil âlimi.
İSFAHÂNÎ, Mahmûd b. Abdurrahman
Eş‘arî kelâmcısı ve Şâfiî fakihi.
İSTİÂZE
Kötülüklerden Allah’a sığınıp O’ndan yardım isteme anlamında bir terim.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER