MURAT ÖZTÜRK - TDV İslâm Ansiklopedisi

MURAT ÖZTÜRK

Müellif toplam 8 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    İslam Tarihi ve Medeniyeti
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
ABDURRAHMAN ZEKÎ
İslâmî eserler ve askerî tarih alanındaki çalışmalarıyla tanınan Mısırlı araştırmacı.
HÜSEYİN HOCA
Tunuslu devlet adamı ve tarihçi.
İBNÜ’t-TUVEYR
Fâtımî devlet adamı, tarihçi ve hadis hâfızı.
SÂHİLÎ, Hammâdî
Tunuslu tarihçi, edip ve mütercim.
ZÂFİR-BİEMRİLLÂH
Fâtımî halifesi (1149-1154).
ZÂHİR el-FÂTIMÎ
Fâtımî Halifesi (1021-1036).
ZÂHİR-BİEMRİLLÂH
Abbâsî halifesi (1225-1226).
ZÂTÜSSAVÂRÎ
Müslüman Araplar’la Bizanslılar arasında yapılan ve müslümanların galibiyetiyle sonuçlanan ilk deniz savaşı (31/652 veya 34/655).
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER