MUSTAFA ÇETİN - TDV İslâm Ansiklopedisi

MUSTAFA ÇETİN

1934-2009
Müellif toplam 6 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    Tefsir
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
AYDEMİR, Abdullah
Tefsir alanında çalışmış bilim adamı.
ÂYETÜ’l-KÜRSÎ
Bakara sûresinin tevhid akîdesini anlatan 255. âyetinin adı.
HAVÂTİMÜ’s-SÜVER
Sûrelerin son cümleleri anlamında bir tefsir terimi.
İBN SA‘DÛN el-KURTUBÎ
Kıraat, hadis ve Arap dili âlimi.
KEYD
İnkârcıların ilâhî daveti engellemeye yönelik planları; Allah’ın bunları hazırlayanların komplolarını aleyhlerine çevirmesi anlamlarında Kur’an terimi.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER