AYDEMİR, Abdullah - TDV İslâm Ansiklopedisi

AYDEMİR, Abdullah

Müellif:
AYDEMİR, Abdullah
Müellif: MUSTAFA ÇETİN
Web Sitesi: TDV İslâm Ansiklopedisi
Yayımcı: TDV İslâm Araştırmaları Merkezi
Baskı Tarihi: 1991
Son Güncelleme Tarihi: -
Erişim Tarihi: 12.08.2022
Web Adresi:
https://islamansiklopedisi.org.tr/aydemir-abdullah
MUSTAFA ÇETİN, "AYDEMİR, Abdullah", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/aydemir-abdullah (12.08.2022).
Kopyalama metni

28 Ekim 1938’de Eğridir’in Tepeli köyünde doğdu. İlkokulu burada bitirdi. Isparta İmam-Hatip Okulu’nun (1958) ve İstanbul Yüksek İslâm Enstitüsü’nün (1963) ilk mezunlarındandır. Temmuz 1963’ten Ocak 1966’ya kadar Konya İmam-Hatip Okulu’nda meslek dersleri öğretmenliği yaptı. Daha sonra Konya Yüksek İslâm Enstitüsü’nde M. Tayyib Okiç’in yanında tefsir asistanı olarak çalışmaya başladı ve 1968’de yeterlilik tezini bitirip öğretim üyesi oldu. Askerlik görevini yaptıktan sonra Ekim 1970-Haziran 1975 tarihleri arasında Erzurum Yüksek İslâm Enstitüsü’nde tefsir öğretim üyeliği yaptı. 1974 yılında Atatürk Üniversitesi İslâmî İlimler Fakültesi’nde Tefsirde İsrâiliyyât adlı teziyle doktorasını tamamladı. Haziran 1975’te İzmir Yüksek İslâm Enstitüsü tefsir öğretim üyeliğine nakledildi. Bu enstitünün Dokuz Eylül Üniversitesi içinde İlâhiyat Fakültesi’ne dönüştürülmesinden sonra da ölümüne kadar bu görevini sürdürdü. 1982’de yardımcı doçent, 1986’da doçent oldu. Çalışkanlığı ve öğrencilerini yetiştirmedeki samimi gayretleri yanında ilmî araştırmaları ile de dikkati çeken Aydemir, geçirdiği bir kalp krizi sonunda 27 Şubat 1991’de İzmir’de vefat etti.

Eserleri. 1. Tefsirde İsrâîliyyat (Ankara 1979, 1981, 1985). Eserde yaratılışa, geçmiş milletlere, peygamberlere, âhirete ve diğer çeşitli konulara dair haberlerdeki İsrâiliyat taranarak bir araya getirilmiş, bu tür haberlerin tefsirlere alınmasının mâzur görülemeyeceği, tefsirin mutlaka sahih rivayetlerin ışığında yapılması gerektiği üzerinde durulmuştur.

2. Büyük Türk Bilgini Şeyhulislâm Ebussuud Efendi ve Tefsirdeki Metodu (Ankara, ts.).

3. Hz. Peygamber ve Sahâbenin Dilinden Kur’ân-ı Kerîm’in Faziletleri (İzmir 1981, 1991).

4. Namazlarda Peygamberimizin Okuduğu Sureler ve Faziletleri (İzmir 1982).

5. Ebussuud Efendi (Ankara 1989).

Diyanet Dergisi, Dokuz Eylül Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Dergisi, Nesil ve İslâm Medeniyeti gibi süreli yayınlarda otuza yakın makalesi neşredilen, ayrıca Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi’ne on üç madde yazmış olan Aydemir’in “Peygamberler Hakkındaki Asılsız Rivayetler” ve “Mensuh Âyetler” adlarını taşıyan yayımlanmamış çalışmaları bulunmaktadır.

Bu madde TDV İslâm Ansiklopedisi’nin 1991 yılında İstanbul’da basılan 4. cildinde, 232 numaralı sayfada yer almıştır. Matbu nüshayı pdf dosyası olarak indirmek için tıklayınız.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER