MUSTAFA KARATAŞ - TDV İslâm Ansiklopedisi

MUSTAFA KARATAŞ

Müellif toplam 4 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    Hadis
Müellifin özgeçmişi
Müellifin özgeçmişi hazırlanıyor...
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
RAVH b. UBÂDE
Hadis hâfızı.
SÂBİT b. KAYS b. ŞEMMÂS
Hatip ve şair sahâbî.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER