MUSTAFA KILIÇ - TDV İslâm Ansiklopedisi

MUSTAFA KILIÇ

Müellif toplam 4 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    İslâm Tarihi ve Medeniyeti
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
ŞÎRKÛH el-MANSÛR
Nûreddin Mahmud Zengî dönemi devlet adamı ve kumandan, Fâtımî veziri.
UMÂRE el-YEMENÎ
Arap şairi ve edibi, Şâfiî fakihi, tarihçi.
ÜDFÜVÎ, Ca‘fer b. Sa‘leb
Şâfiî fakihi, tarihçi, edip ve şair.
YÛSUFÎ
Memlük kumandanı, tarihçi.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER