MUSTAFA MACİT KARAGÖZOĞLU - TDV İslâm Ansiklopedisi

MUSTAFA MACİT KARAGÖZOĞLU

Müellif toplam 3 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    Hadis
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
BEKRÎ, Cemâleddin
Muhaddis, tarihçi ve şair.
GUMÂRÎ, Abdülazîz b. Muhammed
Faslı sûfî, muhaddis.
İLELÜ’l-HADÎS
Hadislerin sıhhatini zedeleyen kusurları inceleyen disiplin.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER