NAHİDE BOZKURT - TDV İslâm Ansiklopedisi

NAHİDE BOZKURT

Müellif toplam 12 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    İslâm Tarihi ve Medeniyeti
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
HÂDÎ-İLELHAK
Abbâsî halifesi (785-786).
HÂRÛNÜRREŞÎD
Abbâsî halifesi (786-809).
HASAN b. SEHL
Abbâsî Halifesi Me’mûn’un valilerinden.
HERSEME b. A‘YEN
Abbâsîler’in önde gelen kumandan ve valilerinden.
İBN HÜBEYRE, Ebû Hâlid
Emevîler’in son Irak genel valisi.
İBN HÜBEYRE, Ömer
Emevîler’in Irak genel valilerinden.
İBN MÂHÂN
Abbâsî kumandanı ve valisi.
MANSÛR
Abbâsî halifesi (754-775).
MEHDÎ-BİLLÂH
Abbâsî halifesi (775-785).
ME’MÛN
Abbâsî halifesi (813-833).
NASR b. SEYYÂR
Emevîler’in son Horasan valisi.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER