NAİL OKUYUCU

Müellif toplam 6 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    Fıkıh
Müellifin özgeçmişi
Müellifin özgeçmişi hazırlanıyor...
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
ŞEVKÂNÎ
Çok yönlü İslâm âlimi, müctehid.
ENMÂTÎ, Ebü’l-Kāsım
Şâfiî fakihi.
HİLÂLÎ
Mâlikî fakihi, âlim ve şair.
HULÛLÛ
Mâlikî fakihi.
İSTAHRÎ, Ebû Saîd
Şâfiî fakihi.
MAĞRİBÎ, Abdülmecîd
Hanefî fakihi ve siyaset adamı.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde gösterilmektedir.