NAJAT MRINI - TDV İslâm Ansiklopedisi

NAJAT MRINI

Müellif toplam 5 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    Arap Dili ve Edebiyatı, İslam Tarihi ve Medeniyeti
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
ABDÜLAZÎZ b. ABDULLAH
Ansiklopedik eserleriyle tanınan Faslı eğitimci, araştırmacı, dil âlimi ve tarihçi.
FİŞTÂLÎ
Faslı edip, şair, tarihçi ve devlet adamı.
KENNÛN
Arap dili ve edebiyatına dair eserleriyle tanınan Faslı yazar.
RİYÂHÎ
Mâlikî fakihi, müderris, şair ve sûfî.
SEÂLİBÎ, Abdülazîz b. İbrâhim
Tunuslu âlim, fikir ve siyaset adamı.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER