NASRULLAH HACIMÜFTÜOĞLU - TDV İslâm Ansiklopedisi

NASRULLAH HACIMÜFTÜOĞLU

Müellif toplam 5 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    Arap Dili ve Edebiyatı
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
ABDÜLKĀHİR el-CÜRCÂNÎ
Arap dil bilgini ve edebiyat nazariyatçısı.
AHDEB
Lübnanlı âlim, şair ve yazar.
BEDΑ
Belâgat ilminin ifadeyi güzelleştirme usul ve kaidelerinden bahseden dalı.
BERÂAT-i İSTİHLÂL
Bir esere konusuyla ilgili ifadeler kullanarak güzel bir üslûpla başlamak anlamında edebiyat terimi.
BEYÂN
Belâgat ilminin bir anlamı değişik yollarla ifade etmenin usul ve kaidelerinden bahseden dalı.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER