NECDET ÖZTÜRK - TDV İslâm Ansiklopedisi

NECDET ÖZTÜRK

Müellif toplam 2 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    Türk Tarihi ve Medeniyeti
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
HADÎDÎ
Osmanlı tarihçisi, şair.
VÜSÛLÎ ÇELEBİ
Selimnâme’siyle tanınan Osmanlı kazaskeri, şair.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER