NECMETTİN KIZILKAYA - TDV İslâm Ansiklopedisi

NECMETTİN KIZILKAYA

Müellif toplam 5 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    Fıkıh
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
el-VARAKĀT
İmâmü’l-Haremeyn el-Cüveynî’nin (ö. 478/1085) fıkıh usulüne dair risâlesi.
VENŞERÎSÎ
Mâlikî fakihi.
VEZZÂNÎ
Mâlikî fakihi.
ZERKĀ, Ahmed Muhammed
Küllî kaidelere dair eseriyle tanınan Suriyeli fıkıh âlimi.
ZEYLAÎ, Osman b. Ali
Hanefî fakihi.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER