NENAD MOAČANİN - TDV İslâm Ansiklopedisi

NENAD MOAČANİN

Müellif toplam 13 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    Türk Tarihi ve Medeniyeti
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
DİYAKOVA
Hırvatistan Cumhuriyeti’nde eski bir Osmanlı kazası ve kaza merkezi olan şehir.
FOÇA
Bosna-Hersek’te Ceotina nehrinin Drina’ya kavuştuğu yerde bulunan bir şehir.
HIRVATİSTAN
Güneydoğu Avrupa’da Balkan yarımadasının kuzeybatısında ülke.
İZVORNİK
Bosna-Hersek Cumhuriyeti’nde tarihî bir kasaba olan Zvornik’in Osmanlı dönemindeki adı.
KARADAĞ
Yugoslavya Federasyonu’na bağlı bir cumhuriyet.
KIRKA
Hırvatistan’da eski bir Osmanlı sancağı.
KLİS
Hırvatistan’ın güneyinde eski bir Osmanlı sancağı ve kaza merkezi.
POJEGA
Hırvatistan’ın Slavonya kesiminde eski bir şehir.
SİSKA
Hırvatistan’da bir şehir.
SLAVONYA
Doğu Hırvatistan’da Sava ve Drava nehirleri arasında kalan tarihî bölge.
SREM
Günümüzde Sırbistan ile Hırvatistan arasında kalan tarihî bir bölge.
ZAÇASNA
Hırvatistan’ın kuzeyinde Slavonya bölgesinde eski bir Osmanlı sancağı.
ZAGREB
Hırvatistan’ın başşehri.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER