NEVZAT H. YANIK - TDV İslâm Ansiklopedisi

NEVZAT H. YANIK

Müellif toplam 5 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    Arap Dili ve Edebiyatı
Müellifin özgeçmişi
Müellifin özgeçmişi hazırlanıyor...
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
İBN KALÂKIS
Fâtımîler dönemi edip ve şairi.
İBN KÜNÂSE
İlk Abbâsî dönemi şairlerinden şiir ve hadis râvisi.
İBN MU‘TÎ
Arap dili âlimi, edip ve şair.
İBNÜ’l-ALLÂF
Şair ve hadis âlimi.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER