NEZİHİ AYKUT - TDV İslâm Ansiklopedisi

NEZİHİ AYKUT

Müellif toplam 8 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    Türk Tarihi ve Medeniyeti
Müellifin özgeçmişi
Müellifin özgeçmişi hazırlanıyor...
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
BOSTAN ÇELEBİ
Osmanlı âlimi ve tarihçi.
ÇEYREK
Mecidiyenin dörtte birine verilen ad.
DAMAD İBRÂHİM PAŞA
Osmanlı sadrazamı.
DÂVUD PAŞA, Kara
Osmanlı sadrazamı, Sultan II. Osman’ın katili.
DİLÂVER PAŞA
Osmanlı sadrazamı.
HASANBEYZÂDE AHMED PAŞA
Osmanlı devlet adamı ve tarihçi.
HÜSEYİN TÛGĪ
II. Osman Vak‘ası’na dair Musîbetnâme adlı eseriyle tanınan müellif.
ÎSÂ ÇELEBİ
Fetret döneminde saltanatını ilân eden Osmanlı şehzadesi.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER