OSMAN ESKİCİOĞLU - TDV İslâm Ansiklopedisi

OSMAN ESKİCİOĞLU

1945-2018
Müellif toplam 6 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    Fıkıh
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
AHKÂMÜ’l-KUR’ÂN
Ebû Bekir İbnü’l-Arabî’nin (ö. 543/1148) ahkâm âyetlerinin tefsirine dair eseri.
ALTIN / 2. Bölüm: FIKIH
İnsanlık tarihinde önemli rol oynamış değerli bir maden.
EBÛ ZÜR‘A el-KĀDÎ
Mısır ve Şam kadılığı yapan Şâfiî fakihi.
EBÜ’l-BAHTERÎ, Saîd b. Fîrûz
Kûfeli fakih ve muhaddis tâbiî.
FAKİR
Maddî ihtiyaç içinde bulunan kimse, yoksul.
GÜMÜŞ / 2. Bölüm: FIKIH
Tarih boyunca daha ziyade para ve ziynet eşyası yapımında kullanılan değerli bir maden.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER