QIYAS ŞÜKÜROV - TDV İslâm Ansiklopedisi

QIYAS ŞÜKÜROV

Müellif toplam 6 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    İslam Tarihi ve Medeniyeti, Türk Tarihi ve Medeniyeti, Türk Dili ve Edebiyatı
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
BÜNYADOV, Ziya
Azerbaycanlı tarihçi.
EBÜ’l-HASAN el-MERÎNÎ
Merînî hükümdarı (1331-1351).
GIBBON, Edward
İngiliz tarihçisi ve siyaset adamı.
KRIMSKIY, Agafangel Efimoviç
Ukraynalı şarkiyatçı, tarihçi ve filolog.
ŞÜMLE
Irak Selçukluları döneminde Hûzistan emîri.
VATTÂSÎLER
Fas’ta hüküm süren bir İslâm hânedanı (1471-1554).
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER