QIYAS ŞÜKÜROV

Müellif toplam 6 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    İslâm Tarihi ve Medeniyeti, Türk Dili ve Edebiyatı, Türk Tarihi ve Medeniyeti
Müellifin özgeçmişi
Müellifin özgeçmişi hazırlanıyor...
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
VATTÂSÎLER
Fas’ta hüküm süren bir İslâm hânedanı (1471-1554).
BÜNYADOV, Ziya
Azerbaycanlı tarihçi.
EBÜ’l-HASAN el-MERÎNÎ
Merînî hükümdarı (1331-1351).
GIBBON, Edward
İngiliz tarihçisi ve siyaset adamı.
KRIMSKIY, Agafangel Efimoviç
Ukraynalı şarkiyatçı, tarihçi ve filolog.
ŞÜMLE
Irak Selçukluları döneminde Hûzistan emîri.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde gösterilmektedir.