RECEP ÖZDİREK - TDV İslâm Ansiklopedisi

RECEP ÖZDİREK

Müellif toplam 6 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    Fıkıh, Arap Dili ve Edebiyatı
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
ÇETİN, İsmail
Son devir din âlimlerinden.
GĀNİM el-BAĞDÂDÎ
Hanefî fakihi.
KESKİN, Muhammed Şirin
Arap dili ve edebiyatı, tefsir ve fıkıh âlimi.
SÜFYÂN es-SEVRÎ / 1. Bölüm
Kendi adıyla anılan fıkıh mezhebinin imamı, müfessir, muhaddis ve zâhid.
TAKSİT
Bir borcun belli zamanlarda ödenmesi gereken parçalarından her biri.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER