SÂMÎ ŞELHÛB - TDV İslâm Ansiklopedisi

SÂMÎ ŞELHÛB

Müellif toplam 3 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    İslam Bilim Tarihi
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
APOLLONİOS, Pergeli
Eserleri müslüman Ortaçağ âlimlerinin çalışmaları sayesinde tanınan ünlü Grek matematikçisi.
FÂRİSÎ, Muhammed b. Ebû Bekir
Matematik, astronomi ve tıp bilgini.
FERGĀNÎ
Abbâsîler döneminin önde gelen matematikçi ve astronomlarından.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER