SÁNDOR PAPP - TDV İslâm Ansiklopedisi

SÁNDOR PAPP

Müellif toplam 8 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    Türk Tarihi ve Medeniyeti
Müellifin özgeçmişi
Müellifin özgeçmişi hazırlanıyor...
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
PEÇUY
Macaristan’da Pécs şehrinin Osmanlı dönemindeki adı.
SEGEDİN
Macaristan’da tarihî bir şehir.
SLOVAKYA
Orta Avrupa’da ülke.
TÂRÎH-i ÜNGÜRÛS
Tercüman Mahmud (ö. 982/1575) tarafından yazılan Macaristan tarihi.
TÖKÖLİ, İmre
Osmanlılar’a bağlı Orta Macar kralı ve Erdel prensi.
VASAL
Daha güçlü bir devletin koruması altına girme ve ona bağlanma durumunu anlatan siyaset terimi.
YANIKKALE
Macaristan’da tarihî bir şehir.
ZİTVATOROK ANTLAŞMASI
Osmanlılar’la Habsburglar arasında 1606 yılında yapılan antlaşma.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER