SEFER HASANOV - TDV İslâm Ansiklopedisi

SEFER HASANOV

Müellif toplam 3 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    Tefsir, Fıkıh, Mimari
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
KADI SEYFULLAH EFENDİ CAMİİ
Sofya’da XVI. yüzyıla ait cami.
KURD EFENDİ
Halvetî şeyhi, âlim.
VİDİNLİ MUSTAFA EFENDİ
Osmanlı âlimi, müderris.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER