SELDA KALFAZADE - TDV İslâm Ansiklopedisi

SELDA KALFAZADE

Müellif toplam 18 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    İslam Sanatları
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
BAŞÇI İBRÂHİM CAMİİ
Bursa’da Maksem semtinde XV. yüzyıla ait cami.
CENÂBÎ AHMED PAŞA CAMİİ
Mimar Sinan’ın Ankara’daki tek eseri.
CİNCİ HANI
Safranbolu’da XVII. yüzyıla ait han.
ÇIRAĞAN SAHİLSARAYI
İstanbul’da Beşiktaş ile Ortaköy arasında Sultan Abdülaziz tarafından yaptırılan saray.
DOLMABAHÇE CAMİİ
İstanbul’da Kabataş ve Beşiktaş semtleri arasında yer alan XIX. yüzyıla ait cami.
EŞREFOĞLU RÛMÎ CAMİİ
İznik’te XV. yüzyılda Eşrefoğlu Rûmî adına yaptırılan ve orijinal şekli günümüze ulaşmayan cami.
GÖKMEDRESE CAMİİ
Amasya’da XIII. yüzyılın ikinci yarısına tarihlenen Selçuklu camisi.
GÜLÇİÇEK HATUN TÜRBESİ
Bursa’da erken Osmanlı dönemine ait türbe.
ÎSÂ BEY CAMİİ
İzmir’in Selçuk ilçesinde Aydınoğulları’na ait cami.
ÎSÂ BEY CAMİİ
Üsküp’te XV. yüzyılın ikinci yarısında yapılan cami.
KIRGIZLAR TÜRBESİ
İznik’te Yenişehir Kapısı dışında yer alan erken Osmanlı devrine ait türbe.
LATİFOĞLU KONAĞI
Tokat il merkezinde bulunan XIX. yüzyıla ait konak.
TAŞMEDRESE
Konya Akşehir’de XIII. yüzyılın ortasında inşa edilen medrese.
ULUCAMİ / 9. Bölüm: Birgi Ulucamii
İslâm beldelerinde erken dönemlerde inşa edilen şehrin en büyük camisine verilen ad.
ULUCAMİ / 46. Bölüm: Tire Ulucamii
İslâm beldelerinde erken dönemlerde inşa edilen şehrin en büyük camisine verilen ad.
VÂCİDİYE MEDRESESİ
Kütahya’da XIV. yüzyılın ilk çeyreğinde inşa edilen medrese.
YEŞİLİMARET CAMİİ
Tire’de XV. yüzyılın ilk yarısında inşa edilen cami.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER