SIRRI ERİNÇ - TDV İslâm Ansiklopedisi

SIRRI ERİNÇ

1918-2002
Müellif toplam 18 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    İslam Toplumları ve Coğrafyası
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ / 1. Bölüm
Kuzey Amerika’da elli eyaletten oluşan birleşik devlet.
BANJUL
Gambia’nın başşehri.
BEŞÂKİRD
Güneydoğu İran’da coğrafî bölge.
BEŞBALIK
Orta Asya’da bugün harabe halinde bulunan eski bir Türk şehri.
BİNGAZİ
Libya’nın ikinci büyük şehri.
CAKARTA
Endonezya Cumhuriyeti’nin başşehri.
CAVA / 1. Bölüm
Güneydoğu Asya’da Endonezya’ya bağlı Sunda takımadalarından biri.
CEZAYİR / 1. Bölüm
Kuzey Afrika’da müslüman ülke.
ENDONEZYA / 1. Bölüm
Güneydoğu Asya’da müslüman ülke.
FAS / 1. Bölüm
Afrika’nın kuzeybatısında İslâm ülkesi.
GABON / 1. Bölüm
Batı Afrika’da İslâm Konferansı Teşkilâtı’na üye bir ülke.
GAMBİA / 1. Bölüm
Batı Afrika’da İslâm Konferansı Teşkilâtı’na üye bir ülke.
GİNE / 1. Bölüm
Batı Afrika’da İslâm Konferansı Teşkilâtı’na üye bir ülke.
GİNE BİSSAU / 1. Bölüm
Batı Afrika’da İslâm Konferansı Teşkilâtı’na üye bir ülke.
HİNDİSTAN / 1. Bölüm
Güney Asya’da ülke.
İSRAİL / 1. Bölüm
Akdeniz’in güneydoğu kıyısında bir devlet.
KÜVEYT / 1. Bölüm
Basra körfezinin kuzeybatı köşesinde bulunan Arap devleti.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER