SÜREYYA AGAYEVA - TDV İslâm Ansiklopedisi

SÜREYYA AGAYEVA

Müellif toplam 4 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    Mûsiki
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
NEVBE
Tekkelerde ritim sazlarıyla icra edilen mûsiki eşliğinde yapılan çeşitli törenlerle bunlara katılan çalgı topluluğunun ve bir ritim çalgısının adı.
NEVBET-i MÜRETTEB
XIV. yüzyılda mûsikide yaygınlaşan sazlı-sözlü bir tür.
NOTA
Özel yazılı işaretlerle müziğin yansımasına verilen ad.
RİSÂLE-i MÛSÎKĪ
Abdurrahman-ı Câmî’nin (ö. 898/1492) mûsiki nazariyatına dair Farsça eseri.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER