SÜREYYA AGAYEVA - TDV İslâm Ansiklopedisi

SÜREYYA AGAYEVA

Müellif toplam 4 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    Mûsiki
Müellifin özgeçmişi
Müellifin özgeçmişi hazırlanıyor...
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
NEVBE
Tekkelerde ritim sazlarıyla icra edilen mûsiki eşliğinde yapılan çeşitli törenlerle bunlara katılan çalgı topluluğunun ve bir ritim çalgısının adı.
NEVBET-i MÜRETTEB
XIV. yüzyılda mûsikide yaygınlaşan sazlı-sözlü bir tür.
NOTA
Özel yazılı işaretlerle müziğin yansımasına verilen ad.
RİSÂLE-i MÛSÎKĪ
Abdurrahman-ı Câmî’nin (ö. 898/1492) mûsiki nazariyatına dair Farsça eseri.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER