TALAT KOÇYİĞİT - TDV İslâm Ansiklopedisi

TALAT KOÇYİĞİT

1927-2011
Müellif toplam 8 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    Hadis, İslam Tarihi ve Medeniyeti
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
ABD b. HUMEYD
Mâverâünnehir’in tanınmış hadis hâfızı.
ABDÂN el-EZDÎ
Horasanlı hadis hâfızı.
ABDULLAH b. ABDULLAH
Medineli münafıkların reisi İbn Selûl’ün oğlu, sahâbî.
ABDULLAH b. İDRÎS
Kûfeli tanınmış muhaddis ve kıraat âlimi.
ABDULLAH b. ÜBEY b. SELÛL
Hz. Peygamber devrinde Medine’de yaşayan münafıkların reisi.
ABDÜLAZÎZ ed-DİHLEVÎ
Sirâcü’l-Hind unvanıyla tanınan Hindistanlı müfessir ve muhaddis.
ABDÜLGANÎ el-EZDÎ
Mısır’ın meşhur hadis hâfızı ve ensâb âlimi.
KASRÎ, Abdülcelîl b. Mûsâ
Kelâm, hadis ve tefsir âlimi, sûfî.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER