TUNCAY BAŞOĞLU - TDV İslâm Ansiklopedisi

TUNCAY BAŞOĞLU

Müellif toplam 17 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    Fıkıh, İslam Felsefesi ve Ahlak
Müellifin özgeçmişi
Almanya’nın Duisburg şehrinde doğdu (1970). Karaman Endüstri Meslek Lisesi’nden (1987) ve Boğaziçi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden (1992) mezun oldu. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde “İslâm Hukukunda Bey’at” başlıklı teziyle yüksek lisansını (danışman: Prof. Dr. Ali Bardakoğlu, 1996), “Hicrî Beşinci Asır Usul Eserlerinde İllet Tartışmaları” başlıklı teziyle doktorasını tamamladı (danışman: Prof. Dr. İbrahim Kâfi Dönmez, 2001). “Fıkıh Usulünde Fahreddin er-Râzî Mektebi” başlıklı takdim çalışmasıyla 2012 yılında doçent unvanı aldı.

2010 yılında araştırmacı olarak çalışmaya başladığı Türkiye Diyanet Vakfı İslam Araştırmaları Merkezi’nde (İSAM) 2012’den itibaren başkan yardımcısı olarak farklı projelerin sorumluluğunu üstlendi. İSAM’ın en önemli projelerinden TDV İslâm Ansiklopedisi’ne Fıkıh İlim Heyeti üyesi olarak katkıda bulundu; 17 madde veya madde bölümü telif etti, çok sayıda maddenin ilmî redaksiyonunu yaptı. 2013’ten bu yana Araştırmacı Yetiştirme Projesi’nin (AYP) koordinatörlüğünü yürütmektedir. İSAM’ın İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür İşleri Daire Başkanlığı iş birliğiyle yürüttüğü Büyük İstanbul Tarihi projesinde koordinatör yardımcısı ve yayın kurulu üyesi olarak çalıştı ve on ciltlik eserin İngilizce çeviri ve dijitalleştirme sürecinin koordinatörlüğünü yürüttü (2012-2020). İSAM tarafından hazırlık çalışmaları 2010 yılında başlatılan ve 2019 yılında Türkiye Diyanet Vakfı tarafından sekiz cilt olarak yayımlanan Temel İslam Ansiklopedisi (TİA) için 47 madde telif etti ve 2016 yılından itibaren bu projenin koordinatörlüğünü ve editörlüğünü üstlendi. İSAM’da 2012 yılında başlatılan İkinci Klasik Dönem Projesi’nin koordinatörlüğünü de 2019 yılından bu yana yürütmektedir.

Aynı zamanda İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi (2013-2014), Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü (2017) ve İbn Haldun Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü (2020, 2021) bünyesinde İslâm hukuku alanında lisans ve lisans üstü aşamalarında dersler verdi.

Halen İSAM’da AYP, Klasik Dönem Projeleri ve Temel İslam Ansiklopedisi Tercüme Projesi’nden sorumlu başkan yardımcısı ve İSAM Yayın Kurulu üyesi olarak görevine devam etmektedir.

İlmî ve akademik çalışmaları fıkıh ve fıkıh usulü alanında yoğunlaşmıştır.

Filistin Hukuk Sistemi: Din Mahkemeleri (Konya 2010) ve Fıkıh Usulünde Fahreddin er-Râzî Mektebi (İstanbul 2014) adlı iki telif eserinin yanı sıra tercüme yoluyla Türkçe’ye kazandırdığı veya editör olarak yayıma hazırladığı birçok eser bulunmaktadır.
Güncelleme Tarihi: 3.8.2021
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
MUHKEM
Başka bir ihtimal taşımayan açık mânalı âyet ve hadislerle fıkıh usulünde açıklık bakımından en üst düzeydeki lafız türü için kullanılan bir terim.
SAYMERÎ, Hüseyin b. Ali
Hanefî fakihi.
SEBR ve TAKSİM
Kelâm ve fıkıh usulü terimi.
ŞİFÂÜ’l-GALÎL
Gazzâlî’nin (ö. 505/1111) illet nazariyesine dair fıkıh usulü eseri.
TAHRÎC
Mezhep birikimini kaynak sayan fıkhî bilgi elde etme süreci anlamında terim.
TA‘ZÎR
Had ve kısas cezaları dışında yöneticinin veya hâkimin takdirine bırakılan ceza.
TEFRİKA
Dinî, fikrî veya siyasî birliğin parçalanması.
TEZKİYE
Şahidin adalet niteliğinin soruşturulması anlamında fıkıh terimi.
URMEVÎ, Tâceddin
Şâfiî fıkıh usulü âlimi.
VAZİFE / 1. Bölüm
İslâm düşüncesi ve kurumları tarihiyle fıkıh ilminde farklı anlamlarda kullanılan bir terim.
YEZÎD b. EBÛ HABÎB
Tâbiîn âlimi, muhaddis.
YÛSÎ
Faslı Mâlikî âlimi.
ZAVÂHİRÎ
Modern Ezher Üniversitesi’nin kurucusu, Ezher şeyhi.
ZÜRKĀNÎ, Muhammed b. Abdülbâkī
Mâlikî fakihi ve muhaddis.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER