YAŞAR KARAYEV - TDV İslâm Ansiklopedisi

YAŞAR KARAYEV

Müellif toplam 6 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    Türk Dili ve Edebiyatı, Fars ve Urdu Edebiyatları
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
HÜSEYİN CÂVİD
Azerbaycanlı Türk şairi ve tiyatro yazarı.
İSMAİL BEY, Gutgaşınlı
Azerbaycanlı Türk yazarı.
MEHMED HÂDÎ
Azerbaycanlı şair.
MEHMEDKULUZÂDE, Celil
Azerbaycanlı yazar, gazeteci ve fikir adamı.
SULTAN MECİD GANÎZÂDE
Azerbaycanlı eğitimci, yazar.
ŞEHRİYÂR, Mehemmed Hüseyin
Azerbaycan ve Fars edebiyatı şairi.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER