YAVUZ KÖKTAŞ - TDV İslâm Ansiklopedisi

YAVUZ KÖKTAŞ

Müellif toplam 2 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    Hadis
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
RİB‘Î b. HIRÂŞ
Hadis hâfızı ve zâhid.
ŞÂŞÎ, Heysem b. Küleyb
Hadis hâfızı.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER