YUSUF ZİYA KESKİN - TDV İslâm Ansiklopedisi

YUSUF ZİYA KESKİN

Müellif toplam 4 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    Hadis
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
GITRÎFÎ
Muhaddis.
MÜNZİR b. AMR
Bi’rimaûne’de şehid düşen sahâbî.
SEFÎNE
Hz. Peygamber’in hizmetkârı.
SEHLE bint SÜHEYL
İlk müslüman olan kadın sahâbîlerden.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER