ZEHRÂ TÂHERÎ

Müellif toplam 2 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    Tasavvuf
Müellifin özgeçmişi
Müellifin özgeçmişi hazırlanıyor...
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
CELÂLİYYE
Celâleddin Hüseyin el-Buhârî’ye (ö. 785/1384) nisbet edilen gayri Sünnî bir Hint ve İran tarikatı.
HÂKSÂRİYYE
İran’da tarikata benzer özellikler taşıyan dinî bir fırka.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER