ZEHRÂ TÂHERÎ

Müellif toplam 2 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    Tasavvuf
Müellifin özgeçmişi
Müellifin özgeçmişi hazırlanıyor...
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
CELÂLİYYE
Celâleddin Hüseyin el-Buhârî’ye (ö. 785/1384) nisbet edilen gayri Sünnî bir Hint ve İran tarikatı.
HÂKSÂRİYYE
İran’da tarikata benzer özellikler taşıyan dinî bir fırka.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde gösterilmektedir.