ZEYNEP TARIM ERTUĞ - TDV İslâm Ansiklopedisi

ZEYNEP TARIM ERTUĞ

Müellif toplam 10 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    İslam Sanatları, Türk Tarihi ve Medeniyeti
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
HÜNERNÂME
Seyyid Lokmân’ın (ö. 1010/1601’den sonra) şehnâme tarzında yazdığı tezhip ve minyatürleriyle ünlü eseri.
İMARET
Osmanlı döneminde fakirlere ve medrese talebesine sıcak yiyecek dağıtmak amacıyla kurulmuş hayır müessesesi.
NÂME-i HÜMÂYUN
Osmanlı padişahlarının yabancı hükümdarlara gönderdiği mektuplara verilen ad.
PEYK / 2. Bölüm: Osmanlılar
Bazı İslâm devletlerinde resmî haberleşmeyi sağlayan görevli.
SOLAK
Osmanlılar’da padişah muhafızlığı yapan askerî zümre.
SORGUÇ
Türk ve İslâm tarihinde başlıklara takılan süslere verilen ad.
ŞÂTIR
Osmanlılar’da bir çeşit tören bölüğü.
TABLHÂNE
İslâm devletlerinde askerî-resmî mûsiki takımı ve teşkilâtı.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER