MÜEYYİDÜDDİN CENDÎ - TDV İslâm Ansiklopedisi

MÜEYYİDÜDDİN CENDÎ

bk. CENDÎ
Fuṣûṣü’l-ḥikem’in ilk şârihi, mutasavvıf-şair.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER