MUSTAFA EFENDİ, Çatalsakal - TDV İslâm Ansiklopedisi

MUSTAFA EFENDİ, Çatalsakal

Müellif:
MUSTAFA EFENDİ, Çatalsakal
Müellif: DİA
Web Sitesi: TDV İslâm Ansiklopedisi
Yayımcı: TDV İslâm Araştırmaları Merkezi
Baskı Tarihi: 2020
Erişim Tarihi: 30.01.2023
Web Adresi:
https://islamansiklopedisi.org.tr/mustafa-efendi-catalsakal
DİA, "MUSTAFA EFENDİ, Çatalsakal", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/mustafa-efendi-catalsakal (30.01.2023).
Kopyalama metni

Bursa’da doğdu. Hayatı hakkında yeterli bilgi yoktur. Tahsilinin ardından terzilikle geçimini sürdürdü. İshak Hocası Ahmed Efendi’nin derslerine devam etti ve ona mülâzım oldu. Bu arada mûsiki dersleri aldı ve şiirle ilgilendi. Daha sonra Üftâdezâde İbrâhim Efendi’ye intisap etti. Ardından tekkenin zâkirbaşısı oldu. Bu sırada yaptığı bestelerle tanındı. Çeşitli makamlarda ilâhiler bestelediği kaydedilmekteyse de bunlar günümüze ulaşmamıştır. İsmâil Belîğ’in bildirdiğine göre 7 Receb 1121 (12 Eylül 1709) tarihinde vefat etti ve Pınarbaşı’nda Üftâde Zâviyesi yolu üzerinde bir mezara defnedildi (Güldeste-i Riyâz-ı İrfân, s. 528-529). İsmâil Belîğ ayrıca onun çeşitli şiir ve tarih mısralarının bulunduğunu belirtmektedir (a.g.e., s. 529).


BİBLİYOGRAFYA

İsmâil Belîğ, Güldeste-i Riyâz-ı İrfân, Bursa 1287, s. 528-529.

Sadettin Nüzhet Ergun, Türk Musikisi Antolojisi, İstanbul 1942, I, 126.

Bu madde TDV İslâm Ansiklopedisi’nin 2020 yılında Ankara’da basılan 31. cildinde, 297 numaralı sayfada yer almıştır. Matbu nüshayı pdf dosyası olarak indirmek için tıklayınız.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER