MUSTAFA EFENDİ, Karaoğlan - TDV İslâm Ansiklopedisi

MUSTAFA EFENDİ, Karaoğlan

Müellif:
MUSTAFA EFENDİ, Karaoğlan
Müellif: HASAN AKSOY
Web Sitesi: TDV İslâm Ansiklopedisi
Yayımcı: TDV İslâm Araştırmaları Merkezi
Baskı Tarihi: 2020
Erişim Tarihi: 16.06.2024
Web Adresi:
https://islamansiklopedisi.org.tr/mustafa-efendi-karaoglan
HASAN AKSOY, "MUSTAFA EFENDİ, Karaoğlan", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/mustafa-efendi-karaoglan (16.06.2024).
Kopyalama metni

Bursa’da Eski adlı bir kasabanın Kamça köyünde doğdu. Hayatı hakkında yeterli bilgi yoktur. Bursa’ya giderek öğrenimini tamamladı. Bursa Ulucamii’nde Karakız lakaplı muvakkit ve müezzinden mûsiki dersleri aldı. 1080 (1669) yılında onun yerine geçti. 1098’de (1687) aynı camide müezzinbaşı oldu. Zamanının meşhur mevlidhanlarından olan Osman Efendi’den besteli mevlidi meşketti. Bir süre Niyâzî-i Mısrî’nin hizmetinde bulundu. Daha sonra gördüğü bir rüya üzerine ona intisap ederek kısa sürede sülûkünü tamamladı. Niyâzî-i Mısrî’nin yirmi üçüncü halifesidir (Mustafa Lutfi, s. 122-124). Şeyhinin tekkesinde zâkirbaşılık yaptı. Niyâzî-i Mısrî Limni’ye sürgüne gönderilince uzun müddet ona vekâlet etti. Vefatında vasiyeti üzerine Pınarbaşı’nda Mevlidci Osman Efendi’nin yakınına defnedildi. Bursalı Bâkî, “Eylesün rûhuna dâim rahmet” mısraını ölümü için tarih düşürmüştür. Sadettin Nüzhet Ergun, çok sayıdaki bestelerinden bugüne ulaşan bayatî ve uşşak makamlarındaki iki ilâhisinin güftesini vermektedir (Türk Musikisi Antolojisi, I, 300-301).


BİBLİYOGRAFYA

Mustafa Lutfi, Tuhfetü’l-asrî fî menâkıbi’l-Mısrî, Bursa 1309, s. 122-124.

Sadettin Nüzhet Ergun, Türk Musikisi Antolojisi, İstanbul 1942, I, 146, 300-301.

Mustafa Kara, Bursa’da Tarikatlar ve Tekkeler, Bursa 1993, II, 202.

Ramazan Muslu, Osmanlı Toplumunda Tasavvuf (18. Yüzyıl), İstanbul 2003, s. 143, 709.

, II, 78.

Bu madde TDV İslâm Ansiklopedisi’nin 2020 yılında Ankara’da basılan 31. cildinde, 299 numaralı sayfada yer almıştır. Matbu nüshayı pdf dosyası olarak indirmek için tıklayınız.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER