NALLINO, Maria - TDV İslâm Ansiklopedisi

NALLINO, Maria

NALLINO, Maria
Müellif: MAHMUT H. ŞAKİROĞLU
Web Sitesi: TDV İslâm Ansiklopedisi
Yayımcı: TDV İslâm Araştırmaları Merkezi
Baskı Tarihi: 2006
Erişim Tarihi: 24.06.2024
Web Adresi:
https://islamansiklopedisi.org.tr/nallino-maria
MAHMUT H. ŞAKİROĞLU, "NALLINO, Maria", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/nallino-maria (24.06.2024).
Kopyalama metni

Palermo’da doğdu; Carlo Alfonso Nallino’nun kızıdır. 1929 yılında Roma Üniversitesi Edebiyat-Felsefe Fakültesi’nin Şarkiyat Bölümü’nden Nâbiga el-Ca‘dî ve şiirleri üzerine hazırladığı lisans teziyle mezun oldu. 1962’de Venedik Üniversitesi’nde Arap Dili ve Edebiyatı Kürsüsü’nü kurdu ve profesörlüğüne getirildi. Yetişmesi sırasında babasından ve onun ilmî çevresinden sonra özellikle Giorgio Levi Della Vida’dan faydalandı. Roma’da kaldığı sürece şarkiyat araştırmaları merkezi Istituto per l’Oriente ve yayın organı Oriente Moderno’nun gelişmesine katkılarda bulundu; vefatından önce de mal varlığını ve babasıyla kendisinin özel notları dahil bütün kitaplarını bağışlayıp enstitüye babasının adını verdirdi (özel notların katalogu yayımlanmış [Carte private di Carlo Alfonso e Maria Nallino. Inventario a cura di Anna Baldinetti, Roma 1995], kitaplarınki de yayıma hazırlanmaktadır).

Maria Nallino, sonraki yıllarda monografi haline getirdiği lisans tezi dışında kitap yazmamış, alanında büyük değer taşıyan çalışmalarını makaleler halinde sunup ayrıca babası gibi bazı araştırmacıların eserlerinden seçtiklerini yayımlamıştır; başlıcaları şunlardır: A) Kendi eser ve makaleleri: Le poesie di an-Nābiġah al-Ğaʿdī (Roma 1953); “Le varie edizioni a stampa della Ğamharat Ašʿār al-ʿArab” (, XIII/4 [1933], s. 334-341; “an-Nābiġah al-Ğadi e le sue poesie”, a.g.e., XIV [1934], s. 135-190, 380-432); “Abū Ğaʿfer Muḥammed Ibn al-Ḥasan aṭ-Ṭūsī e un nuovo manoscritto del suo ‘Kitāb al-istibsār’” (a.g.e., XII [1947], s. 12-22); “Notizie biobibliografiche su Taha Huseyin Bey” (, XXX [1950], s. 53-87); “La terza parte degli Ayyam di Taha Husein” (a.g.e., XLII [1962], s. 111-120); P. Minganti ve G. Ventrone’nin birlikte neşrettikleri Storia della letteratura araba adlı eserin (Milano 1971) I. cildinde çeşitli tercümeleri bulunmaktadır: İmruülkays’ın Muʿallaḳāt’ı (“della Muʿallaqāt di Imru l-Qays”, s. 16-20), “ʿAmr b. Kulthūm” (s. 22-27), “Hārith b. Milkza” (s. 28-32), “Costituzione di Medina” ([Medine sözleşmesi], s. 69-71), Kâ‘b b. Züheyr’in Ḳaṣîdetü’l-bürde’si (“della burda di Kaʿb b. Zuhayr”, s. 75-77); “Una cinquecentesca edizione del Corano stampata a Venezia”, Atti dell’Istituto Veneto di scienze, lettere ed arti (CXXIV [Venezia 1965-1966], s. 1-12); “Venezia in antichi scrittori arabi”, Annali della Facolta’ di Lingue e Letterature Straniere di Ca’ Foscari ([Milano 1963], s. 111-120); “Mirabilia di Roma negli antichi geografi arabi”, Miscellanea di studi in omaggio del pro. Italo Siciliano (Firenze 1966, s. 875-893); “Documenti arabi sulle relazioni fra Genova e il Marocco nella seconda meta del secolo XVIII” (, XXI [1946], s. 51-76); “L’Egitto dalla morte di Qāʾit Bāy all’avvento di Qansūh el-Gūri (1496-1501) nei ‘Diarii’ di Marin Sanudo”, Rendiconti della classe Scienze Morali dell’Accademia Nazionale dei Lincei (XX [Roma 1965], s. 414-453). B) Editörlüğünü yaptığı eserler. Carlo Alfonso Nallino, Raccolta di scritti editi e inediti (I-VI, Roma 1939-1948); Michele Amari, Storia dei Musulmani di Sicilia (III/3, Catania 1939); G. Levi Della Vida, Note di storia letteraria arabo-ispanica (Roma 1971); Ettore Rossi, Manuale di lingua turca (I-II, Roma 1963-1964), Ettore Rossi, Storia di Tripoli e della Tripolitana dalla conquista araba al 1911 (Roma 1971).


BİBLİYOGRAFYA

F. Gabrieli, “Addio a Maria Nallino”, , LIV/9-10 (1974), s. 1.

a.mlf., “In Memoria di Maria Nallino”, Levante, XXII/1, Roma 1975, s. 7-9.

P. Minganti, “Maria Nallino (1908-1974)”, , LIV/9-10 (1974), s. 560-563.

A. Francisi, “Bibliografia degli Scritti di Maria Nallino”, a.e., s. 564-565.

Fr. Castro, “Ricordo di Maria Nallino”, Annali della Facolta’ di Lingue e Letterature Straniere di Ca’ Foscari, XIII/3, Milano 1974, s. 241-245.

, new series: V (1986), s. 6-8, 30-31.

Bu madde TDV İslâm Ansiklopedisi’nin 2006 yılında İstanbul’da basılan 32. cildinde, 349-350 numaralı sayfalarda yer almıştır. Matbu nüshayı pdf dosyası olarak indirmek için tıklayınız.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER