MAHMUT H. ŞAKİROĞLU - TDV İslâm Ansiklopedisi

MAHMUT H. ŞAKİROĞLU

1941-2013
Müellif toplam 59 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    Arap Dili ve Edebiyatı, Dinler Tarihi, İslam Felsefesi ve Ahlak, İslam Sanatları, İslam Tarihi ve Medeniyeti, İslam Toplumları ve Coğrafyası, Türk Dili ve Edebiyatı, Türk Tarihi ve Medeniyeti, Türk Tarihi ve Medeniyeti
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
AMARI, Michele
İtalyan siyaset adamı ve şarkiyatçısı.
ANGIOLELLO, Giovanni Maria
Esir düştüğü Osmanlı ülkesinde uzun süre kalan ve Şark âlemi hakkında çeşitli eserler kaleme alan Venedikli yazar.
ASIN PALACIOS, Miguel
İspanyol müsteşrik, Endülüs İslâm kültürü ve Arap dili uzmanı.
ASSEMANI, Giuseppe Simonio
Doğu bilimleriyle ilgili araştırmaların gelişmesinde büyük hizmetleri geçen müsteşrik.
ASSEMANI, Simone
İtalyan asıllı şarkiyatçı.
ATIYA, Aziz Suryal
Haçlı seferleri ve Ortadoğu tarihi üzerindeki çalışmalarıyla tanınan Mısırlı âlim.
BALYOS
Genellikle Venedik Cumhuriyeti’nin Osmanlı Devleti nezdindeki dâimî temsilcilerine verilen ad.
BÂRÎ
Güney İtalya’nın Adriyatik kıyısında bulunan ve IX. yüzyılın ortalarında bir süre İslâm hâkimiyetinde kalmış olan liman şehri.
BAUSANI, Alessandro
İtalyan şarkiyatçısı.
BAYKAL, Bekir Sıtkı
Türk tarihçisi.
BAYUR, Yusuf Hikmet
Türk devlet adamı ve tarihçi.
BLOCHET, Gabriel-Joseph Edgard
Fransız şarkiyatçısı.
BOMBACI, Alessio
İtalyan şarkiyatçısı ve Türkologu.
BONELLI, Luigi
İtalyan şarkiyatçısı ve Türkologu.
CAETANI, Leone
İlk devir İslâm tarihi üzerine çalışmalarıyla tanınan İtalyan şarkiyatçısı.
CASIRI, Michael
Şarkiyat alanında modern kataloglama sistemini kuran araştırmacılardan biri.
CEM SULTAN / 1. Bölüm
Osmanlı şehzadesi.
CERULLI, Enrico
İtalyan şarkiyatçısı.
CEZÂYİR-i BAHR-i SEFÎD
Osmanlı idarî teşkilâtında XVI. yüzyılda kurulan bir eyalet.
CİGALAZÂDE SİNAN PAŞA
Osmanlı sadrazamı.
ÇUKA ADASI
Mora yarımadasının güneydoğusunda Lakonia körfezinin ağzında bir ada.
DE AMICIS, Edmondo
İstanbul hakkında kitap yazan ünlü İtalyan edibi.
DELLA VALLE, Pietro
Çeşitli Doğu ülkelerini dolaşarak gözlemlerini yazan İtalyan araştırmacı, edip ve seyyah.
DİL ve TARİH-COĞRAFYA FAKÜLTESİ DERGİSİ
Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi tarafından çıkarılan dergi.
FRENK
Osmanlılar’ın Batı Avrupalılar hakkında kullandıkları bir terim.
GABRIELI, Francesco
İtalyan şarkiyatçı, tarih ve edebiyat araştırmacısı.
GABRIELI, Giuseppe
İtalyan şarkiyatçısı ve kütüphanecisi.
GRIFFINI, Eugenio
İtalyan şarkiyatçısı.
GUIDI, Ignazio
İtalyan şarkiyatçısı ve Sâmî diller uzmanı.
GUIDI, Michelangelo
İtalyan şarkiyatçısı ve Doğu Hıristiyanlığı uzmanı.
HAÇ / 1. Bölüm
Hıristiyanlık’ta büyük önem taşıyan dinî figür.
HALKULVÂDÎ
Tunus’ta Akdeniz kıyısında tarihî öneme sahip bir kasaba.
İLÂHÎ KOMEDYA
Dante’nin (ö. 1321) âhiret yolculuğunu anlatan manzum eseri.
İSMÂİL GALİB
Osmanlı nümismatı.
KARAL, Enver Ziya
Türk tarihçisi.
KOŞAY, Hamit Zübeyr
Türk dilcisi ve etnograf.
KUNTER, Halim Baki
Araştırmacı-yazar.
KURAT, Akdes Nimet
Türk tarihçisi.
KURTOĞLU, Hüseyin Fevzi
Denizcilik tarihiyle ilgili çalışmalarıyla tanınan deniz subayı ve tarihçi.
LEVI DELLA VIDA, Giorgio
İtalyan şarkiyatçısı.
MARCO POLO
Batı dünyasına Asya ve Uzakdoğu’yu tanıtan Venedikli seyyah.
NALLINO, Carlo Alfonso
İtalyan şarkiyatçısı.
NALLINO, Maria
İtalyan şarkiyatçısı.
NAPOLİ
İtalya’nın güneybatısında tarihî bir liman şehri.
ORIENTE MODERNO
İtalya’da yayımlanan, Ortadoğu’daki müslüman ülkelerin siyaset, tarih, kültür, edebiyat ve toplum bilimini incelemeye yönelik süreli yayın.
PARMAKSIZOĞLU, İsmet
Tarihçi ve yazar.
PERTUSI, Agostino
Türk ve İslâm tarihiyle ilgili çalışmaları bulunan İtalyan şarkiyatçısı, Bizantinolog.
RIZZITANO, Umberto
İtalyan şarkiyatçısı.
ROSSI, Ettore
İtalyan Türkologu ve şarkiyatçısı.
SANUDO, Marino
Venedik tarihçisi.
SARDİNYA
Akdeniz’de İtalya’ya bağlı ada.
SCHIAPARELLI, Celestino
İtalyan şarkiyatçısı.
SİCİLYA
Akdeniz’in en büyük adası.
TOSKANA
İtalya’nın orta kesiminde tarihî bölge.
VATİKAN
Roma şehri içinde yer alan ve Katolik dünyasının merkezi olan şehir devleti.
VECCIA VAGLIERI, Laura
İtalyan şarkiyatçısı.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER